βu,樮O,xha,C,N᷻,Ƭ,ŽWߵ,Žɹ,sg,u,樮O,switch,MINI DIN JACK,IJ},PIN JACK,ưʶ},qls,qnO,Ԭ,¸,,Žɹ,Wߵ~aW,xha,Wߵɹ,ɹԻ,OU,mW,ƽ,ɹ,H,Ʒha,C,OU,R,ƽ,ɹ,H,nha,HuǴ,H K}M,y,ɿ,SWITCH,TACT SWITCH,Lʶ},s,haq,|U

返回列表 發帖

門片門框 / 大門風水禁忌不可不知

住宅大門的風水非常重要,因為門是一家人由早到晚,進出必經之處,就好像人的之口和咽喉一 樣,它是控制進 出, 保護隔開住宅與外界的道路,即是氣口所在。也關係著事業與財運,好的大門能提高主人對外的運勢,陽宅 中的三要「門、主 房、灶」及六事「門、路、灶、井、坑、厠」均將‘門’當做第一要務。因此門的位置和設置方 式相當重要。
「光耀門楣」 大門首重明亮

大門是生氣的樞紐,宜明亮忌昏暗,若大門口內外一片黑暗,會使家人的事業財運黯淡、不順、阻礙等。最好設 置照明燈光,光線以能照射到大門上為佳,也可設置有節能效果的感應燈具,或在大門口外牆上裝一盞「壁燈」。 一般營業店家更要特別留意大門的風水,因為大門是所有顧客經常進出往來必經之地,也是財氣的進出之口,大門口也要講求明亮,才會人旺財旺。

大門風水禁忌

開門見灶:《陽宅集成》云:開門見灶,錢財多耗。即入門見到爐灶,火氣冲人,令財氣無法進入。
開門見厠:一進大門就見到厠所,則猶如穢氣迎人。
開門見鏡:鏡子會將財氣反射出去,如果不是大門直對冲煞或污穢之物等,則不宜正對大門。
橫梁壓門:如一進門即受壓制,則主家中人丁無法出人頭地,鬱鬱不得志,壓抑終生,此乃大忌。
大門做成拱形門,則狀若墓碑,類似陰宅,相當忌諱。
大門要分外大門與內大門。
外大門之方向絕對不可順水流,否則破財。
外大門、內大門、屋內等不可直沖,此為穿心煞。
外大門、內大門之文公尺應合「財」、「本」字為佳。
文公尺應量門框實內為標準。
外大門之門向應能盡收吉水神,不可收煞氣。
外大門高度不可太高,猶如監獄大門,此為凶相。
外大門應堅固耐用,高度六尺半,七尺一寸為佳。
內大門之顏色最好清潔光亮,避免使用黑暗色。
內大門之背面不可貼其圖案照片或掛圖。
內大門之內面以乳白、象牙、銀色或原木本色等佳。

返回列表